Ανάκτηση Δεδομένων &
Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας
Σε λειτουργία για πάντα, ό,τι και αν συμβεί!

Σας εξασφαλίζουμε την ηρεμία σας και την ασφάλεια των δεδομένων σας, σεβόμενοι τον κόπο της δουλειάς σας.
Εγγυόμαστε απόλυτη εχεμύθεια, για να είστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρξει καμία διαρροή των δεδομένων σας.
Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τυχόν ακραία φυσικά φαινόμενα ή ακόμη και ατυχήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφή του μέσου αποθήκευσης και σε απώλεια των πολύτιμων δεδομένων σας.

Η ζωή σας πιο εύκολη!
Με την υπηρεσία «Ανάκτηση Δεδομένων» σάς παρέχουμε:
* Aν ο όγκος των δεδομένων σας είναι πολύ μεγάλος, θα χρειαστεί να φέρετε εξωτερικό σκληρό δίσκο προκειμένου να γίνει η αποθήκευση των δεδομένων σας.
Με την υπηρεσία «Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας» σάς παρέχουμε:
* Aν ο όγκος των δεδομένων σας είναι πολύ μεγάλος, θα χρειαστεί να φέρετε εξωτερικό σκληρό δίσκο προκειμένου να γίνει η αποθήκευση των δεδομένων σας.
Επιστροφή