Εγκατάσταση Κλιματιστικού
Σε λειτουργία από την πρώτη στιγμή!
Ελέγχουμε την ορθότητα μεγέθους του κλιματιστικού και την αρτιότητά του.
Προτείνουμε την ενδεδειγμένη και σωστή θέση τοποθέτησης.
Ελέγχουμε την ορθή λειτουργία του κλιματιστικού μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης.
Επιδεικνύουμε τις βασικές λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου.
Είμαστε αδειούχοι και πιστοποιημένοι ψυκτικοί, πλήρως καταρτισμένοι στο να χειριζόμαστε συσκευές κλιματισμού.
Επιστροφή
Και τα δύο πακέτα υλικών μπορούν να συνδυαστούν με εγκατάσταση την ίδια, 1 μέρα μετά, 2, 3, ή 4 μέρες μετά την παράδοση του A/C, ανάλογα με τις ανάγκες σας.