Προστασία Κινητού Τηλεφώνου
Eξασφαλισμένη προστασία.

Απαλλάσσεστε από τη σπατάλη χρόνου και τον κόπο για την εύρεση τεχνικού και την επισκευή του προϊόντος σας, αφού θα τα κάνουμε όλα εμείς για σας.
Σας καλύπτουμε για οποιοδήποτε αιφνίδιο συμβάν του προϊόντος σας που είναι εκτός εργοστασιακής εγγύησης.
Σας παρέχουμε δανεική συσκευή για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή της δικής σας, για να μην χάνετε ποτέ την επικοινωνία σας.
Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε για τίποτα άλλο και δεν θα υπάρξουν έξτρα χρεώσεις σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Κέρδος στην αγορά νέας συσκευής*.
*Εφόσον το συμβόλαιο είναι σε ισχύ και παραδοθεί η παλιά συσκευή λειτουργική και με το φορτιστή της.

Η ζωή σας πιο εύκολη!
Επιστροφή
Με την υπηρεσία “Προστασία Κινητού Τηλεφώνου” σάς παρέχουμε:
* Aφορά σε 2 επισκευές ή 1 επισκευή και 1 αντικατάσταση ή 1 αντικατάσταση κατόπιν σχετικής έγκρισης.
** H αναγγελία της βλάβης θα πρέπει να γίνει εντός διαστήματος 30 ημερών.
*** H μεταφορά αφορά στην υπολειπόμενη διάρκεια της υπηρεσίας.
**** Εφόσον το συμβόλαιο είναι σε ισχύ και παραδοθεί η συσκευή
λειτουργική και με το φορτιστή της.