Καινούρια συσκευή από την πρώτη
ημέρα... και για πάντα!
 
Total Support
Προστασία Κινητού Τηλεφώνου
Ολοκληρωμένη προστασία
για κάθε σας συσκευή!
Διάρκεια κάλυψης συσκευών μέχρι 5 έτη.
Απεριόριστες επισκευές, εργασία, ανταλλακτικά, μεταφορικά.
Αντικατάσταση της συσκευής σας σε περίπτωση που η επισκευή της είναι αδύνατη.
3 άμεσες αντικαταστάσεις σε όλες
τις μικροσυσκευές σε 3 έτη.
Η πιο σταθερή προστασία
για το κινητό σας τηλέφωνο!
Επισκευή της συσκευής σας για βλάβες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
Νέα συσκευή αν η παλιά σας δεν μπορεί να επισκευαστεί.
Παροχή κινητού για όσο διάστημα επισκευάζεται το κινητό σας.